Choď na obsah Choď na menu
 


Prešovské hniezdo záchrany sa stáva jedným z najnebezpečnejších miest pre deti!

24. 11. 2008

12. novembra odložila zúfalá matka dvojičiek Patrika a Patrície do hniezda záchrany v prešovskej nemocnici. Pôvodne si myslela, že odložením týchto detí získa nejaký čas a prostriedky, aby mohla vychovávať aspoň päť zo svojich desiatich žijúcich detí. V malom železničiarskom domčeku, kde býva teraz a zo sumy - údajne 6 400 Sk to nie možné. Jej druh pravdepodobne pracoval len na čierno, teraz je vraj po ťažkom úraze hlavy na psychiatrii a finančne nepomáha.

16. novembra sa však matka prihlásila s tým, že si svoje deti zoberie späť. Svoj čin oľutovala. Hoci každá matka, ktorá sa rozhodne zrieknuť sa svojich detí odložením do inkubátora alebo pri tzv. utajenom pôrode má lehotu 60 dní na to, aby svoje rozhodnutie zobrala späť, matku dvojičiek, pani Zuzanu Pevnú, ale aj širokú verejnosť čakalo veľmi nepríjemné prekvapenie. Prešovská nemocnica v súčinnosti s tamojším úradom práce, sociálnych vecí a rodiny odmietajú jej deti vydať.

Ako jediným dôvodom pre ich zadržiavanie dieťaťa, pokiaľ v tom nie je niečo iné, čo nemôžu alebo nechcú zverejniť, je ich nesprávne chápanie Zákona o rodine č. 36/ 2005. Podľa hovorkyne nemocnice Drahoslavy Skopárovej "Zákon o rodičovstve určuje jednoznačne to, že súd určí preukázanie materstva, v tomto prípade sú to genetické testy." Pani hovorkyňa, nepochybne na príkaz, či minimálne s vedomím iných kompetentných však jednoducho klame, Takéto klamstvá si môže dovoliť, keďže vie, že novinári, ktorým to hovorí nemajú čas overiť si jej tvrdenie v zákone samotnom.

Zákon hovorí v §-e 83, odseku (1) len toľko, že „Ak vzniknú pochybnosti o tom, kto je matkou dieťaťa, materstvo určí na základe skutočností zistených o pôrode dieťaťa súd.“ Zákonodarci určite nemali na mysli situácie, kedy ktokoľvek príde za matkou, povie jej, že jej dieťa sa vôbec nepodobá ani na ňu ani na otca, že o tom bude rozhodovať súd. A dokonca, že dôkazné bremeno a teda okrem iných súdnych trov aj 20 tisíc korún za genetické testy by mala znášať matka! Klasickým prípadom pre aplikáciu tohto zákona je, keď sa k materstvu konkrétneho dieťaťa hlásia dve alebo viaceré matky. Takýto spor riešil už kráľ Šalamún pred takmer tromi tisíckami rokov a nepochybne aj mnohí iní pred ním. Niekedy môže dôjsť aj k zámene živých detí. Či už v pôrodnici alebo aj neskôr. Vyskytnú sa tiež situácie, keď sa nájde neznáme dieťa a po zverejnení sa prihlási viacero matiek. Na Slovensku pátrala polícia za minulý rok po 21 153 osobách. Keď pridáme situácie, do ktorých ešte polícia zapojená nebola, nepochybne išlo aj o stovky, ak nie tisícky nemluvniat. V drvivej väčšine sa tieto deti našli. Je nepredstaviteľné, nepochopiteľné a určite nemá obdoby nikde vo svete, aby matke nedovolili ani len pozrieť svoje dieťa po jeho nájdení, ako to spáchali v prešovskej nemocnici. A rovnako nemá obdoby nikde vo svete, aby nájdené dieťa pred matkou zadržiavali, matke dávali rady, aby sama žiadala o určenie jej materstva súd a strpela tým jeho ročné aj dlhšie prieťahy! Matka zabudne dieťa v dopravnom prostriedku, nasadne omylom do iného vlaku, autobusu, príde k úrazu, ktorý jej znemožní včas sa dostať k svojmu dieťaťu, stovky spôsobov, ako dieťa stratiť, aj nájsť. Nech sa však nájde kdekoľvek, každý, okrem prešovského úradu práce, sociálnych vecí a rodiny  (ÚPSVaR) je šťastný, keď sa dieťa môže vrátiť k svojej matke. Krutá stupídnosť so zadržiavaním dieťaťa sa asi z celého sveta deje len a len v Prešove! Prečo by mali byť všetky miesta na svete po nájdení dieťaťa pre neho a jeho matku bezpečné a len a len prešovské, tzv. hniezdo záchrany nebezpečné?

Vec som konzultoval s viacerými právnikmi. Všetci, okrem jedného potvrdzujú nezákonný postup prešovskej nemocnice a prešovského ÚPSVaR. Iba jeden sudca krádež a zadržiavanie detí obhajoval. Pokúšal sa argumentovať tým, že matka sa údajne „istým spôsobom detí vzdala.“ Aj keď uznáva právo zmeniť takéto rozhodnutie aj vzhľadom k psychosomatickým danostiam ženy po pôrode, rozpor v konaní matky vraj musí riešiť súd. Oponoval som mu aj tým, že konanie matky možno nanajvýš použiť pri posudzovaní jej schopností a možností vychovávať deti. Ale, že keby aj toto dopadlo pre matku nepriaznivo, nemôže to byť ani v najmenšej miere relevantné v tom, či dotyčná osoba je alebo nie je biologickou matkou. Biologické materstvo totiž jednoducho späť vziať nemožno! Ja predsa nenamietam, že úrady, aj súdy majú právo rozhodovať o spôsobilosti výchovy detí. Namietam len to, že v danom prípade má súd niekoľko mesiacov rozhodovať o tom, čo je nespochybniteľné a nikým spochybňované. Na to mi ten sudca nevedel povedať nič.

Pripomeňme si ešte, že keď matka v prítomnosti dvoch svedkov odložila svoje dvojičky, priložila k nim aj ich kompletnú zdravotnú dokumentáciu, teda aj s ich menami, a menami rodičov. Keď sa potom pre deti vrátila, preukazovala sa aj ich rodnými listami. Nad všetku pochybnosť je ich matkou, aj keď samozrejme existuje aj nepatrná, zanedbateľná, nepoužiteľná teoretická možnosť o opaku.

Predstavitelia prešovskej nemocnice a sociálneho úradu myslia, že o materstve musí rozhodnúť súd aj v prípade, že o tejto skutočnosti nie sú žiadne pochybnosti. Zákon, na ktorý sa odvolávajú však viaže rozhodovanie súdu o materstve na pochybnosti o ňom. Telefonoval som preto najprv hovorkyni nemocnice Drahoslavy Skopárovej. Pýtal som sa jej, či ona osobne pochybuje o tom, že pani Zuzana Pevná je matkou Patrika a Patrície, ktorých oni premenovali na Martina a Martinu. Pani hovorkyňa mi povedala, že „z ľudského hľadiska“ o tom nepochybuje a že ani nevie o nikom inom, kto by takúto pochybnosť vzniesol. Tú istú otázku som zopakoval hovorcovi ÚPSVaR v Prešove, JUDr. Timkovi. Ani on o materstve nepochybuje a nevie o nikom, ako aj o ničom, čo by vnášalo do prípadu pochybnosť! Otázku som položil do tretice aj policajnej hovorkyni Prešovského kraja a keďže pani Pevná má trvalý pobyt v Košiciach a dvojičky sa narodili tam, tak aj policajnej hovorkyni Košického kraja. Ani ony o žiadnej skutočnosti nasvedčujúcej pochybnosť o materstve pani Pevnej nevedeli. Keby skutočne existovala čo len minimálna pochybnosť, že pani Zuzana je matkou „prešovských dvojičiek,“ vyplývalo by z toho samozrejme, že Patrik a Patrícia Pevní sú nezvestnými. Ich matka by mala byť podozrivá minimálne z toho, že stratu svojich detí neohlásila. Pýtal som sa teda policjaných hoovrkýň, či vedia o akomkoľvek podnete, ktorý by viedol k pátraniu po nezvestných Patrikovi Pevnom a Patrícii Pevnej. Samozrejme, že nevedeli!

Problém so zákonom o rodine majú zatiaľ našťastie len v Prešove. 3. 9. 2005 bol odložený v Žiline Tonko, 13. 4. 2006 v Košiciach Eugenko, 29. 9. 2006 a 18. 10. 2006 v Petržalke boli odložení malí chlepčekovia. Vo všetkých tých prípadoch deti matkám vrátili. Len v Prešove, po tom ako matka 20. 4. 2005 odložila svoje dievčatko, musela žiadať o určenie jej materstva prešovský súd. Tomu to trvalo až do októbra. Ďaľších 6 mesiacov si sudca prekladal spis zo stola do skrine a naopak, kým rozhodol o zrušení ústavnej starostlivosti, kým sa dieťatko mohlo konečne vrátiť jeho matke.

Prosím každého, osobitne pani ministerku práce, sociálnych vecí a rodiny, ministrov zdravotníctva, spravodlivosti a vnútra, ako aj všetkých poslancov NR SR o zodpovedanie otázok:

1. Ste bez najmenšej pochybnosti presvedčení, že prešovská nemocnica a UPSVaR zadržiava deti Zuzany Pevnej a požaduje od nej preukázanie jej materstva súdom v súlade so zákonom?

2. Ste bez najmenšej pochybnosti presvedčení, tak ako zrejme aj prezidentka OZ Šanca nechcených (ich tlačová správa ku kauze), ktoré prevádzkuje hniezda záchranym že aj nemocnice a príslušné úrady v Žiline, Košiciach a v Petržalke vrátili deti ich matkám bezodkladne konali v súlade so zákonom?

Ak najmenej na jednu otázku odpovedáte „nie“ aký postup k prešetreniu a náprave vecí navrhujete?

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Tak fajn, ani Vy o matke nepochybujete

(Karol Nagy, karolnagy7@gmail.com, 26. 11. 2008 22:28)

Len neviem, či niekto pochopí, pre kýho čerta ste do predošlého príspevku vsúvali pasáž:

"V časoch keď sa falšujú rodné listy, na základe ktorých ľudia dostávajú neoprávnene prídavky na deti, ako zistila reportáž v Novinách STV zo dňa 26.11. 2008 www.stv.sk, je zvažovanie súdu o nutnosti genetických testov aj v prípade preukázaných dokumentov pochopiteľné,..."

ak ste tým nechceli naznačiť, že rodný list si mohla sfalšovať aj pani Zuzana Pevná.

Tomu, že o možnosti sfalšovania rodného listu sa zmieňuje aj istá vysokoškoláčka M. O. pracujúca ako sestrička v prešovskej pôrodnici som som nevenoval vážnejšiu pozornosť. To, že ste takéto podozrenie podsunuli aj Vy, to ma skutočne rozhorčilo. Som len rád, že ste to následne vyvrátili.

Neklamte, pán Nagy

(ghannamová, 26. 11. 2008 21:38)

Nevyjadrujem žiadnu pochybnosť, že pani Pevná je matkou dvojičiek. Tak neklamte a nezavádzajte. Dnes popoludní som Vám do telefónu povedala, že v Prešove (neviem, či na sociálke, či v nemocnici) sa vyjadrili nepresne o "nutnosti" absolvovať testy. To nie je to isté. Takže som nepovedala, že som si vedomá, že porušujú zákon. O čo vám ide, pán Nagy? Miesto toho, aby som sa teraz venovala mojim deťom, musím tu odpovedať na vaše fantazmagórie? Myslela som, že stojíte za diskusiu, ale ak si mienite vymýšľať, urážať ma a neustále vyvolávať konflikt v tak citlivom prípade, je mi to veľmi ľúto. Rozhodli ste sa priživiť na nešťastí pani Zuzany a pritom netuším ako reálne ste jej vôbec pomohli vy osobne? Je to smutné.

Ale, ale, pani prezidentka!

(Karol Nagy, karolnagy7@gmail.com, 26. 11. 2008 21:26)

Píšete, že:

"Ale namietame vaše nepravdivé tvrdenie, že nemocnica, či tamojší Úrad práce sociálnych vecí a rodiny jej deti „odmietajú vydať“, čím podľa vás porušujú zákon."

Čo vlastne namietate? Že nemocnica, či tamojší Úrad jej odmietajú deti vydať? To snáď nie! Takže namietate to, že tieto organizácie porušujú zákon? Ešte dnes na poludnie ste mi hovorili, že ste si vedomá toho, že v Prešove konajú v "rozpore so zákonom." Mohli by ste mi prezradiť, na základe čoho, či koho ste tak rýchlo zmenili názor?

To Vás zbalamutili STV, ktoré možno vedia, možno nevedia, že len rozširujú protirómske nálady? Prípady Rómov v Británii sú predsa niečím úplne iným. Ak je na tom niečo pravdy, pravdepodobne zneužívajú pohodlnosť britských úradov overiť si údaje o deťoch v mieste ich rodiska. To však nie je vôbec prípad pani Zdeny Pevnej, ktora ma množstvo svedkov, vratane personaliu nemocnice v Košiciach, kde rodila. Dokazovanie jej materstva však vôbec nie je podstatne, ona sama hned chcela odovzdať vzorky na geneticke testy. Tragicke a nezakonne je, že kym sa testy uskutočnia a kym o nich, po 6 mesiacoch rozhodne samosudca, tie deti su schopni jej zadržiavať. A potom ešte ďaľšie súdne procedúry, ďaľie mesiace, ....

Takže Vy naozaj, ako prvá, povedzme, čiastočne kompetentná osoba vyjadrujete pochybnosť, že pani Zuzana Pevná je matkou dvojičiek z prešovského tzv. hniezda záchrany (Nemci majú priliehavejší názov Babyklappe, čo sa dá preložiť aj pasca na deti. Klapka, teda pasca s klapkou, ktorá zaklapne a už dieťa nevydá. Len tomu, koho si vyberú úrady a za ktoré niekto zaplatí aj milióny)? Kedy podáte podnet na políciu, aby ju začali stíhať za to, že predala alebo zmárnila svoje vlastné deti a teraz sa chce zmocniť ešte aj cudzích detí???

Ani nám to nie je jedno!

(Anna Ghannamova, 26. 11. 2008 20:39)

Každý zaregistroval prípad pani Zuzany Pevnej z Malej Lodiny, matky dvojičiek, ktoré boli uložené do prešovského Hniezda záchrany 12.11. 2008. Predovšetkým preto, lebo pani Pevná sa sama dobrovoľne e-mailom prihlásila televízii Markíza a následne ostatným médiám s cieľom medializovať svoj vlastný príbeh.
Nezavolala na Linku Hniezda záchrany, ani na zverejnený telefón občianskeho združenia Šanca pre nechcených, tak ako to pred ňou urobili mnohé ženy v krízovej situácii.
Občianske združenie Šanca pre nechcených víta fakt, že pani Pevná sa rozhodla k svojim dvojičkám vrátiť, tak ako sme to uvítali aj v predchádzajúcich troch prípadoch žien. Aj my pokladáme Hniezda záchrany len za krajné riešenie krízovej situácie a vždy sme tvrdili, že najlepším riešením je to, ak dieťa zostáva so svojou mamou.
Ale namietame vaše nepravdivé tvrdenie, že nemocnica, či tamojší Úrad práce sociálnych vecí a rodiny jej deti „odmietajú vydať“, čím podľa vás porušujú zákon.
Jedinou nepresnosťou v tomto prípade (či už zo strany nepresného podania nemocnice, alebo nepochopenia na strane pani Pevnej, či novinárov – to už zistiť nevieme...) je fakt, že vzniklo tvrdenie, že genetické testy „musí absolvovať“. Musí len vtedy, ak súd povie, že predložené dokumenty nestačia. V časoch keď sa falšujú rodné listy, na základe ktorých ľudia dostávajú neoprávnene prídavky na deti, ako zistila reportáž v Novinách STV zo dňa 26.11. 2008 www.stv.sk, je zvažovanie súdu o nutnosti genetických testov aj v prípade preukázaných dokumentov pochopiteľné
Jediná záležitosť, ktorá bola v tomto prípade iná, než v prípade predchádzajúcich troch žien, že médiami preletela informácia o povinnosti ženy zaplatiť si genetické testy. V tomto výklad zákonov nie je zrejme jednoznačný a preto naše občianske združenie vyvolalo rokovanie s GR ÚPSVaR a Ministerstvom zdravotníctva, aby sa určil jednotný postup. Taký, aby neboli ženy, ktoré sa vrátili k deťom z hniezd postavené v dôsledku povinnosti platiť test do neriešiteľnej situácie a súčasne, aby Hniezda záchrany neboli zneužívané na iný účel, než ten, pre ktorý vznikli: na záchranu života a zdravia nechceného novorodenca. Naše občianske združenie bude presadzovať na tomto stretnutí návrh, aby ženy, ktoré preukážu hmotnú núdzu, nemuseli za test platiť.
Mala som úprimný záujem dozvedieť sa, či názory, ktoré sú na tomto webe zastupuje nejaká skupina občanov, či odborníkov v danej oblasti. Zistila som a mojou reakciou je otvorený list autorovi tejto stránky, ktorý som mu zaslala na e-mail a je aj na www.hniezdozachrany.sk
Som otvorená vecnej a kompetentnej diskusii, najmä ak jej cieľom je reálna pomoc rodinám, ženám a deťom v kríze (čo denne v našom občianskom združení robíme a reagujeme na každý podnet a telefonát) a ak je jej ambíciou aj systémové a legislatívne zakotvenie dobrých riešení pre ľudí v núdzi.
Obávam sa však, či je v tomto prípade efektívna.

Anna Ghannamová, občianske združenie Šanca pre nechcených

Neviete, nechcete alebo nemôžte?

(Karol Nagy, karolnagy7@gmail.com, 26. 11. 2008 13:08)

Vecne reagovať neviete, nechcete alebo nemôžte?

Nemajte obavy, pán Jaro (?), v e-maile ministrom a podpredsedom vlády, ako aj poslancom som sa podpísal. Tu je to vložené ako redakčný článok, pri počte redaktorov jeden a pol sa mi zatiaľ javilo zbytočné podpisovať sa nejakou skratkou.

Takže, aj keď možno nie ste ministrom a ani poslancom parlamentu, mohli by ste odpovedať na jednu z dvoch otázok?

Titulok článku, ako som sa pred chvíľou snažil vysvetliť prezidentke občianskeho združenia Šanca nechceným p. Anne Ghannamovej samozrejme nehovorí o tom, že PREŠOVSKÉ hniezdo záchrany ohrozuje samotný život dieťa. Ohrozuje len jeho integritu, v rozpore so svetou Deklaráciou práv dieťaťa jeho právo na vlastných rodičov, ich lásku, ohrozuje integritu rodiny, teda aj rodičovské práva atď.

Tento titulok som volil aj po tom, že všetci právnici, ktorí mi potvrdili, že nemocnica a prešovský úrad postupujú protizákonne ma prosili, aby som neuverejňoval ich mená (okrem jedného dôchodcu, ktorý väčšinu svojej energie už aj popri práci podnikového právnika venoval bezplatným právnym radám a preto nemá ani na internet). Po tom, ako na takéto protizákonné konanie sa neodvážilo upozorniť ani OZ Šanca nechcených. Po tom, ako z vyše 7 400 právnikov a študentov práva v portáli www.unister.sk nereagoval NIKTO. A po tom, ako z 20 tisíc oslovených študentov priamo oslovených reagovalo len asi 90, a z nich nikto nenamietal podobný expresívny titulok "Štát, ktorý kradne deti" a len traja sa pokúšali konanie prešovských organizácií obhajovať.

ked uz

(Jaro, 26. 11. 2008 12:02)

nieco od niekoho ziadate, mohli by ste sa pod clanok aspon podpisat...

a nabuduce si zvolte nazov clanku ktory aspon suvisi z jeho textom, je zavadzajuci a trosku "odveci"